• نام رویداد : نمایشگاه شش ماهه مبلمان و دکوراسیون داخلی
  • تاریخ برگزاری : نیمه دوم سال 1389
  • محل برگزاری : واحدهای نمونه برج باران
  • توضیحات :


توضیحات

ارسال نظر