• نام رویداد : ضیافت طلایی 3
  • تاریخ برگزاری : خرداد ماه 1393
  • محل برگزاری : مجتمع بزرگ کوهسر
  • توضیحات : تعدادی از صاحبان برندهای برتر فعال در مشهد و تجار و اصناف


توضیحات

ارسال نظر