• نام رویداد : ضیافت طلایی ۱
  • تاریخ برگزاری : خرداد 91
  • محل برگزاری : مجتمع کوهسر
  • توضیحات : اولین صبحانه تبلیغاتی ایران


توضیحات

اسپانسر اصلی آرمیتاژ (تأمین کننده هدیه ۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالی )

وب سایت رسمی شرکت توسعه سرمایه گذاری آرمیتاژ (اسپانسرطلایی): www.armitaj.ir

اسپانسرهای نقره ای (تأمین کننده یک هدیه ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالی )

ویدئو

ارسال نظر