• نام رویداد : برگزاری دوره ها و سمینارهای فن بیان
  • تاریخ برگزاری : بهمن ماه 1392 و اردیبهشت ماه 1393
  • محل برگزاری : هتل پنج ستاره پارس و هتل پردیسان
  • توضیحات :


توضیحات

ارسال نظر